Tres precaucións para usar termopares de platino rodio no lugar

O termopar de platino rodio é un elemento de medición común nos instrumentos de medición de temperatura.Pode medir directamente a temperatura e converter directamente o sinal de temperatura medido en sinal EMF termoeléctrico e, a continuación, convertelo na temperatura a medir mediante instrumentos eléctricos.Os termistores de rodio platino tamén se instalan de diferentes xeitos.O máis común é o xeito fixo, que require o uso de fíos para a conexión, e despois o uso de bridas para a conexión e soldeo, pero o uso de ocasións e requisitos tamén son diferentes, que se poden xulgar principalmente segundo os parámetros de temperatura e presión. .

1、 Ao usar termopares de platino rodio, primeiro debemos prestar atención a se os fíos compensados ​​coinciden no modelo, a polaridade non se pode conectar incorrectamente e a temperatura do extremo de conexión entre o fío compensado e o termopar de platino rodio non pode exceder 100 ℃.

2、 Se os termopares de platino rodio se usan durante moito tempo, aínda que haberá pequenas flutuacións na visualización da temperatura do instrumento, as flutuacións entre a temperatura e a temperatura do forno aínda son relativamente grandes.Polo tanto, para garantir con precisión toda a temperatura medida, debemos escoller termopares de platino rodio con pequenas constantes de tempo.

3、 Para garantir un intercambio de calor suficiente entre o termopar de platino rodio e a resistencia térmica do medio no extremo de medición, a posición do punto de medición debe seleccionarse de forma razoable e é mellor evitar a posición da válvula.


Hora de publicación: 09-07-2022